Ytreberg, E. (2013). Et mediert nasjonsfellesskap. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/625