Svendby, R. (2013). Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/622