Skår, M., Øian, H., & Krogh, E. (2010). Opplevelse av natur og tid i hverdagslivet. Tidsskrift for Kulturforskning, 9(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/526