Skog, S. N. (2011). I det ideala födandets gränsland Normalisering av förlossningsberättelser i Sverige på 1990talet. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/489