Gustavsson, A. (2002). Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/485