Kverndokk, K. (2002). "Jeg satte mine føtter ned der millioner har gått før meg" - Auschwitz som erindringssted og i erindringspraksis. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/473