Reme, E. (2002). Det lokale og det internasjonale, det urbane og det rurale. Bergen kulturby 2000. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/472