Klein, B. (2002). Gamla kartor och nya världar: Om migration och platsskapande. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/467