Marander-Eklund, L. (2009). "Kanske den bästa tiden i mitt liv". Tidsskrift for Kulturforskning, 8(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/449