Skog, S. N. (2009). Mellan liv och död: Känslor i en berättelse från Förintelsen. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/448