Hylland, O. M. (2002). Iver B. Neumann: Norge - en kritikk. Begrepsmakt i Europa-debatten. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/445