Hjemdahl, A.-S. (2005). Ja, vi elsker ting! En artikkelsamling om gjenstander ved museene i Akershus. 2004. Red: Christian Hinze Holm og Kirsten Linde. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/388