Amundsen, A. B. (2005). Mellom tradisjon og modernisme. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/385