Kverndokk, K. (2005). "Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo.". Tidsskrift for Kulturforskning, 4(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/351