Sem, L. (2005). Å byggje ein minnestad. Falstadskogen 1945-2005. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/350