Rogan, B. (2014). Asbjørn Klepp - forskning og forfatterskap. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/344