Tolgensbakk, I. (2023). Inn i vårt mørke hus: Om da luciaopptog kom til Norge. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2227