Tolgensbakk, I., Gustavsson, A., Loeng, M., Lunde, H. K., Ohrvik, A., & Tolgensbakk, I. (2023). Bokanmeldelser. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2201