Degnæs, M. E., Lunde, H. K. B., & Johansen, E. D. (2023). Presentasjon av dr.avhandlinger. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199