Mathisen, S. R. (2023). Barn av «tre stammers møte»: skiftende narrativer om ‘solgte’ kvenbarn i Nord-Norge. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2198