Esborg, L. (2023). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2194