Lykke, K. V. (2023). Kulturarv i lendet: Beitedyras hug, dug og hevd. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2158