Blaakilde, A. L. (2022). Susanne Österlund-Pötzsch, 2018. "Gångarter och gångstilar. Rum, rytm och rörelse till fots". Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2095