Mathisen, S. R. (2022). Fortellinger til kommisjonen: Fornorskingserfaringer og sannhet i et sjangerperspektiv. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2092