Österlund-Pötzsch, S. (2022). Att gå för långt? Genre som metod för att studera rörelsemönster. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2090