Weisser, H. (2021). Olav Liljekrans og alvene: Om ekteskap og løftebrudd i en felles europeisk middelalderballade. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2043