Esborg, L. (2021). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2040