Skog, S. N. (2021). Inte som andra jular: Kreativa lösningar och corona-anpassade traditioner. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1978