Nilsson, F., & Marander-Eklund, L. (2021). "Vad håller folk på med?": En studie av Coronaviruset, självreglering och ­kulturella stereotyper. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1976