Midtgarden, T. (2021). Nils Gilje 2019. Hermeneutikk som metode: Ein historisk introduksjon. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1857