Resløkken, Åmund N. (2021). Djevelens finger. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1851