Hylland, O. M. (2021). Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1849