Ruud, L. C., & Thorstensen, E. (2020). Klimaforandring på Oljemuseet. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1735