Sjöholm, J. (2020). Omvärdering av kulturarv - Gruvstaden Kiruna i förändring. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1731