Warberg, S. (2019). Karin Strand 2016. Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingstryck. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1607