Frykman, J. (2018). Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1541