Jansen, K. A. (2018). Å bli vaksinert, eller ikke å bli vaksinert, er det (det eneste) spørsmålet?. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1538