Eriksen, A., & Kverndokk, K. (2016). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1313