Tolgensbakk, I. (2015). Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1164