(1)
Ohrvik, A. Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens Aktuella Utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Tfk 2014, 13.