(1)
Johannesen, N. H. Einar Sørensen (red.) 2013. Norsk Havekunst under Europeisk Himmel. Tfk 2014, 13.