(1)
Rogan, B. Louvre, Islam Og Det Trehodete Trollet. Om Makt Og Politikk, Sekularisme Og Annet I Franske Museer. Tfk 2013, 12.