(1)
Ytreberg, E. Et Mediert Nasjonsfellesskap. Tfk 2013, 12.