(1)
Svendby, R. Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den Usynliggjorte Volden. Om Menn Som Utsettes for Partnervold Fra Kvinner. Tfk 2013, 12.