(1)
Hjemdahl, A.-S. "Å være Feminin, Og Kanskje Litt tøff Samtidig …". Tfk 2006, 5.