(1)
Christensen, A. L. Historien Om En bygård. Tfk 2010, 9.