(1)
Skog, S. N. I Det Ideala födandets gränsland Normalisering Av förlossningsberättelser I Sverige På 1990talet. Tfk 2011, 10.