(1)
Gustavsson, A. Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist 2001: Gränsfolkets Barn. Finlands­svensk Marginalitet Och självhävdelse I Kulturanalytiskt Perspektiv. Tfk 2002, 1.