(1)
Klein, B. Gamla Kartor Och Nya världar: Om Migration Och Platsskapande. Tfk 2002, 1.