(1)
Hylland, O. M. Iver B. Neumann: Norge - En Kritikk. Begrepsmakt I Europa-Debatten. Tfk 2002, 1.